„De multe ori, oamenii nu stiu ceea ce vor pana nu le arati produsul” - Steve Jobs

Politica de confidentialitate

Considerăm că este important să vă protejăm confidențialitatea și să fim deschiși cu privire la modul în care utilizăm datele dumneavoastră personale. Această declarație este pentru a vă înștiința asupra tipului de informații colectate de la clienți și la modul în care utilizăm aceste informații.

INDENTIFICARE OPERATOR / CINE SUNTEM

Acest site web (numit în continuare „SITE”) este administrat de Rome consultanta in constructii S.R.L. cu sediul în Bucuresti, Str. Drm. Muntele Gaina, 113A, Sect.1, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/2557/2007, CUI RO 21027173, e-mail: office@romehome.ro.

DEFINIȚII

Potrivit Regulamentului (UE) 679/2016 (aplicabil în România din 25 mai 2018), Rome consultanta in constructii S.R.L. este “operator” de date cu caracter personal.
„GDPR” – Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
“operator” înseamnă persoana fizica sau juridica care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu character personal.
„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);
„persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

SCHIMBĂRI

Ne rezervăm dreptul de a modifica prezentul document ori de câte ori este necesar. În cazul în care se fac modificări ale acestui material, clienții vor fi notificați pe e-mail sau prin intermediul website-ului înainte ca schimbările să intre în vigoare. Încurajăm clienții să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de confidențialitate.

CE FEL DE INFORMAȚII COLECTĂM?

a) Informațiile furnizate voluntar
Când utilizati formularul de pe site, când ne contactați prin telefon sau e-mail sau comunicați cu noi în orice mod, ne dati în mod voluntar informațiile pe care prelucrăm. Aceste informații includ numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, data nasterii, adrese de livrare / de corespondenta / de domiciliu, date firma pentru emitere facturi.
Oferindu-ne aceste informații, noi le păstrăm în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim sau tranferăm informații către terți.
b) Informații colectate automat
Când navigati pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita dvs. pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ai interacționat cu site-ul. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii de similar si doar cu acceptul tau.

ÎN CE SCOPURI COLECTĂM DATELE.

• Pentru a vă contacta în eventualitatea oricăror probleme
• Pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră și a vă informa cu privire la serviciile noi sau modificate
• Pentru a vă trimite oferte de marketing/mesaje promotionale, cum ar fi newslettere și cataloage (doar daca ati solicit acest lucru in mod expres prin abonarea la newsletter-ul nostru) – Pentru a nu mai primi oferte de marketing /mesaje promoționale, poți urma instrucțiunile de dezabonare incluse în fiecare e-mail sau prin e-mail la adresa office@romehome.ro;
• Pentru a efectua analize cu scopul de a vă furniza oferte de marketing și informații relevante
• Pentru a vă trimite chestionare oferindu-vă astfel posibilitatea de a influența oferta și serviciile noastre
• Pentru a ne testa și îmbunătăți sistemele cu ajutorul cărora vă oferim serviciile noastre
• Pentru a împiedica utilizarea greșită sau necorespunzătoare a serviciilor noastre
Vom păstra datele dumneavoastră atât cât este necesar pentru a îndeplini scopurile de mai sus sau atât cât ne impune legea, dar cel putin pe o perioada de 3 ani de la data ultimei dvs. interacțiuni cu noi. După aceea, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Dacă datele dumneavoastră sunt incorecte, incomplete sau irelevante, puteți cere ca aceste informații să fie corectate sau eliminate. Nu putem elimina datele dumneavoastră atunci când există o cerință legală de a le păstra, cum ar fi regulile de contabilitate, sau atunci când există alte temeiuri legale pentru păstrarea datelor, cum ar fi datoriile neachitate. Vă puteți retrage consimțământul privind utilizarea de către noi a datelor în scopuri de marketing în orice moment. Ne puteți contacta la Serviciul Clienți Bucuresti, Str. Drm. Muntele Gaina, 113A, Sect.1, România sau prin e-mail la office@romehome.ro.

CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL? CUM SUNT PROTEJATE DATELE?

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing. Datele care sunt transferate către terți sunt folosite doar pentru a vă furniza serviciile menționate mai sus, după cum urmează:
Furnizori de servicii. Putem dezvălui informațiile dumneavoastră altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi companiile care ne ajută pentru facturare sau care trimit e-mailuri în numele nostru, firme de curierat, firme catre care avem externalizate servicii de contabilitate. Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entităţi au o capacitate limitată de a utiliza informaţiile tale în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;
Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la un procedură legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziţie sau o hotărâre judecătorească);
Altor părţi cu consimţământul sau la instrucţiunile tale. În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidenţialitate, este posibil să transmitem informaţiile terţilor cărora consimţi sau soliciți să efectuăm o asemenea dezvăluire.
Am luat măsuri tehnice și organizaționale pentru a proteja datele dumneavoastră împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Adaptăm continuu măsurile noastre de securitate, în acord cu progresul și dezvoltările tehnologice.
Toate detaliile legate de plățile cu cardul pe Site sunt preluate și prelucrate direct și criptat, în conformitate cu standardele internaționale de securitate de către procesatorul de plăți afisat pe site, noi neinteracționând în niciun moment cu datele dvs.

CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE?

În privința datelor pe care ni le oferi voluntar prin completarea și trimiterea formularului aferent sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este prevazut la art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016), respectiv „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”. În privința datelor pe care ni le oferiti voluntar prin postarea unui comentariu la un articol de pe blog, temeiul prelucrării este obligația noastră legală de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar și interesul nostru legitim de a oferi cititorilor blogului transparență și informare.
Atât potrivit legislației actuale, cât și potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimțământul tău nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.
În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului si acceptarea politici de cookie-uri, îți dai în mod valabil consimțământul asupra prelucrării. Neacceptarea politicii de cookie nu va afecta in niciun fel accesul dvs. la site / la informatiile prezentate pe acesta si/sau la comanda de produse.

TRANSFERĂM DATE CĂTRE STATE TERȚE?

În prezent, nu transferăm datele tale către state din afara Uniunii Europene. Dacă vom schimba politica, te vom informa în mod corespunzător, îți vom prezenta garanțiile aferente și îți vom solicita consimțământul.

CARE SUNT DREPTURILE TALE?

Dreptul de retragere a consimțământului;
În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, va puteti retrage consimțământul în orice moment, în mod gratuit, prin transmiterea unui e-mail pe adresa office@romehome.ro cu subiectul „retragere consimțământ”.
Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
In cazul improbabil în care clienții au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecție a datelor personale și noi nu am tratat plângerea în mod corespunzător, exista posibilitatea de a trimite o plângere autorității superioare (ANSPDCP) .
Dreptul de a te adresa justiției;
Dreptul de acces;
Aveti  dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, aveti dreptul de acces la datele respective.
Dreptul la rectificare;
Aveti dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
În situațiile în care (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, (2) s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, (3) va opuneti prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveti dreptul de a obține ștergerea datelor care va privesc, fără întârzieri nejustificate.
Dreptul la restricționarea prelucrării;
Aveti dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
(a) contestati exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegală, iar dvs. va opuneti ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
(d) v-ati opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale.
Dreptul la portabilitatea datelor
Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și pe care ni le-ati furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:
(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și
(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă
Nu aveti acest drept în cazul în care decizia:
(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și un operator de date;
(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
(c) are la bază consimțământul tău explicit.

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI URMĂTOARELE:

Perioada de timp: Vom încerca să răspundem solicitărilor dvs. în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii tale.
Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale datorită dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea dvs. de acces, va vom informa despre motivul refuzului.
Imposibilitatea de a vă indentifica: În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele dvs. personale din cauza identificatorilor furnizați în solicitarea dvs. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când ne furnizezi numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de browser.
În astfel de cazuri, în cazul în care nu va putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării tale, cu excepția cazului în care furnizezi informații suplimentare care să permită identificarea.

ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI / CUM VA EXERCITAȚI DREPTURILE

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs. sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne puteți scrie la adresa de e-mail: office@romehome.ro