Adevaruri stiute despre structurile metalice realizate cu oteluri formate la rece

Adevaruri stiute despre structurile metalice realizate cu oteluri formate la rece
De ce sa alegeti o constructie cu structura metalica? Ce stim/Ce putem afla!

Steel does not change size or shape with changes in moisture content – which helps prevent cracks in finishes such as drywall and stucco. When they get wet, both wood and brick will swell. When they dry out and cure, concrete and concrete block will shrink and form shrinkage cracks.
Oțelul nu isi modifică dimensiunea sau forma in conditii de expunere la umiditate fapt ce ajută la prevenirea fisurilor în finisaje precum gips-carton și parchet.
In medii umede, betonul, lemnul, cât și cărămizile absorb umiditate. Când se usucă, acestea se vor micșora și vor genera fisuri de contracție in planul finisajelor.

Steel is isotropic: meaning it has the same dimensional properties in all directions. Since there is no “grain,” the strength of steel is the same up and down, side-to-side, and in all loading directions.
Oțelul este izotrop: înseamnă că are aceleași proprietăți fizice identice în toate direcțiile.
Rezistența oțelului este aceeași pe toate direcțiile de încărcare.

Steel does not warp, shrink or crack in normal loading and framing applications.
Oțelul nu se torsioneaza, nu se micșorează sau nu crapa în conditii normale de încărcare dimensionat corect in solutiile in cadre.

Steel is 100% non-combustible. Therefore, height and area restrictions on combustible materials do not apply to coldformed steel.
punct de vedere cad.prof.dr ing Dan Dubina…
De obicei, pentru protectia la foc a acestui tip de profile se recomanda izolarea cu vata minerala sau alte materiale similare si îmbracarea lor cu un sistem de placi de gips-carton.
Aceasta protectie asigura o rezistenta la foc adecvata conform cerintelor de proiectare impuse de norme.
Functie de numarul de straturi de placi de gips -carton si de izolatia termica suplimentara, acest tip de protectie poate asigura o rezistenta la foc de pâna la 120 de minute.

The InternaMonal Building Code (IBC) and other building codes limit how tall a building can.be or how much area can be encompassed by the building based on several factors. The primary factor is the combustibility of the products used for the building. Table 503 of the IBC categorises buildings by construction type and use group, and gives the maximum building height in feet or stories, and the maximum area in square feet. Coldformed steel (CFS), being totally noncombustible, can help developers and builders use land more efficiently by allowing taller and wider buildings for the same occupancy classification.
Codul Internațional de Construcții (IBC) și alte coduri de construcție limitează cât de înaltă poate fi o clădire sau câtă suprafață de clădire poate fi cuprinsă pe baza mai multor factori.

Factorul primar este combustibilitatea produselor utilizate în clădire.

Tabelul 503 al IBC clasifică clădirile după tipul de construcție și grupul de utilizare și oferă înălțimea maximă a clădirii în picioare sau etaje și suprafața maximă în metri pătrați.
Oțelul format la rece (OFR), fiind total incombustibil, poate ajuta dezvoltatorii și constructorii să utilizeze terenul mai eficient, permițând costruirea clădirilor mai înalte și mai largi pentru aceeași clasificare de ocupare.

For midrise buildings in the 4 to 9 story range C). CFS is much more cost effective than heavier construction. It also has a more predictable schedule tha can shave months off the total project cycle.
Pentru clădirile de înălțime medii din gama 4 până la 9 etaje, OFR este mult mai rentabilă decât construcțiile mai grele.
De asemenea, are un program / o planificare mai previzibila, care poate scadea semnificativ luni de zile din durata totale a ciclului proiectului.

Sursa: www.steelframing.org

Vreau sa stiu mai mult

Construieste-ti casa visurilor tale!